Επικοινωνία

Εξοπλισμός Πτηνοτροφικών & Κτηνοτροφικών Μονάδων - Τετώρος Μηχανήματα Α.Ε.

40ό χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
191 00 Μέγαρα
Τηλέφωνο 22960 82.750
Φαξ 22960 829.66

info@tetomachine.gr

www.vrisko.gr/tetomachine