ΕΡΓΑ

ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΣΙΒΙΣΤΑ Α.Ε. – 0,3 MW

Η μονάδα δυναμικότητας 0,30 MW βρίσκεται στην περιοχή του Αγρινίου δίπλα στη χοιροτροφική μονάδα που διατηρούν οι ιδιοκτήτες τους. Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2016 και χρησιμοποιεί ένα χωνευτήρα 4.438 μ3.

Tsiamaki Afoi Sivista A.e.
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΣΙΒΙΣΤΑ Α.Ε.
Tsiamaki Afoi Sivista A.e.
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΣΙΒΙΣΤΑ Α.Ε.
Tsiamaki Afoi Sivista A.e.
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΣΙΒΙΣΤΑ Α.Ε.

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.  – 0,25 MW

Η πιο πρόσφατη μονάδα που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία μας. Βρίσκεται στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης και είναι δυναμικότητας 0,25 MW. Αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του Ιουνίου του 2017 και διαθέτει ένα χωνευτήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ονομασία : Βιοενεργειακή Ο.Ε.
Τοποθεσία : Φιλιππιάδα Πρεβέζης
Δυναμικότητα : 0,25 MW
Χρονολογία κατασκευής : 2017
Vioenergeiaki O.E.
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
Vioenergeiaki O.E.
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
Vioenergeiaki O.E.
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε. – 0,5 MW

Η μονάδα δυναμικότητας 0,25 MW είναι εγκατεστημένη στον Πλάτανο Ημαθίας δίπλα στη χοιροτροφική μονάδα που διατηρούν οι ιδιοκτήτες τους. Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2013 και διαθέτει ένα χωνευτήρα όγκου 3.052 μ3. Το 2017 έγινε επέκταση της μονάδος με την προσθήκη μιας μηχανής δυναμικότητας 250 kW εγκατεστημένη σε container, και η μονάδα έφτασε στο 0,5 MW.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ονομασία : Καρανίκας Αντώνιος Ε.Π.Ε.
Τοποθεσία : Πλάτανος Ημαθίας
Δυναμικότητα : 0,5 MW
Χρονολογία κατασκευής : 2013-2017
Karanikas Antonios E.P.E
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.
Karanikas Antonios E.P.E
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.
Karanikas Antonios E.P.E
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.
Karanikas Antonios E.P.E.
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.
Karanikas Antonios E.P.E
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.

Η μονάδα εγκατεστημένη στο Καλέτζι Κορινθίας τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2014. Διαθέτει ένα χωνευτήρα όγκου 3.052 μ3, χωρίς όμως μηχανή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς το παρόν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ονομασία : Φάρμα Μητσόπουλος Α.Ε.
Τοποθεσία : Καλέτζι Κορινθίας
Δυναμικότητας : 0,2 MW
Χρονολογία Κατασκευής : 2014
Farma Mitsopoulos A.e.
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Farma Mitsopoulos A.e.
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Farma Mitsopoulos A.e.
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε. – 0,25 MW

Η μονάδα δυναμικότητας 0,5 MW διαθέτει 1 χωνευτήρα όγκου 4.438 μ3 τέθηκε σε λειτουργία τέλος του 2015.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ονομασία : Γκασνάκης Αντ. Α.Ε.
Τοποθεσία : Καμποχώρι Ημαθίας
Δυναμικότητα : 0,25 MW
Χρονολογία κατασκευής : 2015
Gkasnakis Antonios A.e.
ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.
Gkasnakis Antonios A.e.
ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ Α.Ε. - 0,5 MW

Η μονάδα δυναμικότητας 0,5 MW με 1 χωνευτήρα όγκου 4.438 m3 ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015. Πρώτες ύλες είναι τα λύματα σφαγείου καθώς και κοπριές χοιροτροφείου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ονομασία : Λευκόπουλος - Θεοφράστου Α.Ε.
Τοποθεσία : Πτολεμαϊδα
Δυναμικότητα : 0,5 ΜW
Χρονολογία κατασκευής : 2010

BIOGAS ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α. E. - 0,48 MW

Η μονάδα δυναμικότητας 0,48 MW με 1 χωνευτήρα όγκου 4.438 m3 με δύο μηχανές MAN 250 kW έκαστη, κατασκευάστηκε το 2011 αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόμη λόγω ανάκλησης αδείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ονομασία : Biogas Πελοποννήσου Α.Ε.
Τοποθεσία : Θέση Μπέρμπερη, Τρίπολη
Δυναμικότητα : 0,48 MW
Χρονολογία κατασκευής : 2011

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΙΚΕ

Α. ΓΕΜΗ  148932240000
ΜΠΟΥΡΑΣ  50%
ΤΕΤΩΡΟΣ Ι.  25%
ΤΕΤΩΡΟΣ Η.  25%
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  20.000€

1 | 2