ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΚΛΙΜΑ

 
Τα προϊόντα που παρέχει η εταιρεία μας ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε., που αφορούν τους μηχανισμούς εξαερισμού και ελέγχου κλίματος, καλύπτουν διάφορες περιοχές χρήσης. Με τον αερισμό εξασφαλίζεται αφενός μεν η απομάκρυνση των επιβλαβών αερίων (CO2, CH4, NH3) και σκόνης από το θάλαμο (ελάχιστος αερισμός ή αερισμός Χειμώνα), αφετέρου δε η ρύθμιση (μείωση) της θερμοκρασίας του θαλάμου τους καλοκαιρινούς μήνες (μέγιστος αερισμός ή αερισμός Θέρους).

Για τον έλεγχο του κλίματος και τον εξαερισμό για τη βιομηχανία κτηνοτροφίας, απαιτούνται είσοδοι αέρα για να εισάγεται φρέσκος αέρας από το περιβάλλον στον αχυρώνα είτε για να εξασφαλίσει τον ελάχιστο εξαερισμό κατά τη διάρκεια των ψυχρών περιόδων είτε ως επιπλέον παροχή καθαρού αέρα κατά τη διάρκεια θερμότερων περιόδων. Εάν η επιχείρησή σας απαιτεί προστασία από την είσοδο υγρασίας στο σύστημα εξαερισμού ή με ακρίβεια ελεγχόμενες εισόδους αέρα για να δεχθεί την πρόσληψη καθαρού αέρα στην κτηνοτροφία σας, η εταιρεία μας έχει τη λύση, μιλήστε μας!

Οι κατασκευές συχνά απαιτούν την ικανότητα ελέγχου της θερμοκρασίας και της υγρασίας ανεξάρτητα. Τα συστήματα επεξεργασίας αέρα της Munters, της οποίας είμαστε και επισημη αντιπρόσωπος, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν οικονομικά αποτελεσματικό έλεγχο της υγρασίας, όπως απαιτείται, διατηρώντας ταυτόχρονα τις επιθυμητές θερμοκρασίες λειτουργίας και παροχής. Η σειρά γεωργικών ελεγκτών της σειράς Farm της Munters για κτηνοτροφία προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία λύσεων ελέγχου για τις δομές ζώων, από βασικά μοντέλα σε πιο εξελιγμένα μοντέλα ελέγχου
 
 
Περισσότερα και αναλυτικότερα για τα παρεχόμενα εξαρτήματα-μηχανήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.